Bygga

Om du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till behöver du oftast söka bygglov eller göra en anmälan först.

Vad vill du bygga?

Kräver dina byggplaner bygglov eller anmälan?
Läs mer om olika typer av byggprojekt.

Så söker du bygglov

Information om bygglovsprocessen och vad du behöver för att söka.
Läs om hur du söker ditt bygglov

Ansök om förhandsbesked

Är du osäker på om dina byggplaner kommer få bygglov? Ett exempel kan vara om du planerar att bygga utanför detaljplanerat område. Genom att ansöka om förhandsbesked kan du få veta om marken eller tomten är lämplig att bygga på.
Läs mer om förhandsbesked

Prata med en bygglovsarkitekt

Behöver du prata med en bygglovsarkitekt erbjuder vi för tillfället telefonmöten eller möten via Skype. Boka ditt möte genom att ringa kundtjänst på 0410 - 73 30 00 eller skicka e-post till .

Gå direkt till ansökan eller anmälan

För dig som redan vet vilken typ av ansökan du vill göra.
Gå direkt till våra e-tjänster

Vad kostar det?

Taxor och avgifter för bygglov, förhandsbesked och anmälan.
Läs om taxor och avgifter

Hur nöjd är den som söker ett bygglov?

Varje månad ställer vi frågor till personer som gått igenom en bygglovsansökan, för att ta reda på hur nöjda de är med bygglovsprocessen och hjälpen som erbjuds av våra bygglovsarkitekter och -handläggare.
Läs mer om hur vi följer upp processerna och se senaste statistik.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!