Fiber

Trelleborg satsar på att bli en bredbandstät kommun. År 2020 vill vi att 95 % av alla fastigheter ska ha tillgång till bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s.

Trelleborgs Stadsnät AB är ett helägt kommunalt bolag som tillhandahåller ett öppet fibernät där alla tjänsteleverantörer kan hyra in sig och erbjuda bredbandstjänster till hushåll, företag och bostadsrättsföreningar. Vårt fibernät täcker i dag en stor del av Trelleborg tätort och nu pågår utbyggnad av landsbygden.

Trelleborgs Stadsnät AB har också skrivit samverkansavtal med Telenor och IP-Only som ska anlägga fiber på stora delar av landsbygden.

Villa

Trelleborgs Stadsnät AB har dragit fiber i flera villaområden; Skåre, Östra Stranden, Knäckekärr (söder om Vindarnas väg), Västervång (Virkesvägen, Barrvägen, Stubbvägen, Kvistvägen, Vedvägen och Knastvägen) och Högalid.

Om du vill ansluta dig i efterhand skickar du ett e-postmeddelande till att få en beställningsblankett. Efter den har kommit oss tillhanda, kontaktar vi dig för att boka platsbesök. Under besöket kommer vi överens om hur vi ska gräva för att ansluta er fastighet. Efter ca 6 veckor kommer du att ha en anslutning till stadsnätet.

När leveransen är klar väljer ni era tjänster på: http://trelleborg.openuniverse.se/trelleborgsbredband/erbjudanden/privat/

Om du bor i ett område som Trelleborgs Stadsnät inte har fibrerat så kontakta oss på så kan vi hjälpa dig med vem du ska vända er till för att kunna ansluta er med fiber.

När Trelleborgs Stadsnät planerar nya villaområden kommer vi att skicka ut erbjudande via brev till alla fastighetsägare i området.

Företag och bostadsrättsföreningar

Önskar du att få fiber indraget i fastigheten, kontakta oss på så hjälper vi er.

Har du ett företag eller en bostadsrättsförening och vill ha flera anslutningar så skriver du avtal med både Trelleborgs Stadsnät och Open Universe som tillhandahåller switch som fördelar ut bredbandskapaciteten i er fastighet. Fastighetsnätet ombesörjer du själva som fastighetsägare. Trelleborgs Stadsnät kommer på platsbesök och kommer överens om var i fastigheten vi ska gå in med fiber. Leveranstiden är ca 6 veckor.

När anslutningen är klar, väljer ni tjänsteleverantör på http://trelleborg.openuniverse.se/trelleborgsbredband/erbjudanden/privat/.

Det går också bra att vända sig direkt till en tjänsteleverantör och beställa fiberanslutning via dem. Tjänsteleverantören kommer då att kontakta Trelleborgs Bredband och erbjuda er en helhetslösning som innefattar både fiberanslutning och tjänster.

Vid fel på dina tjänster i stadsnätet, vänligen vänd dig till er leverantör av era internettjänster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?