Ge ditt matavfall nytt liv

Varje år slängs tusentals ton matavfall i Trelleborg. Plockanalyser och schablonberäkningar visar att matavfallsmängden i våra sopkärl uppgår till i genomsnitt 95 kilo per person och år. Genom att sortera ut matavfallet separat kan det behandlas till biogas (fordonsgas) och biogödsel.

Gör det inte svårare än vad det är! Det är enklare än så här att sortera matavfall. Läs mer om matavfallsinsamling och delta i tävlingar. Se länk till kampanjen på denna sida.
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Gör det inte svårare än vad det är! Det är enklare än så här att sortera matavfall. Läs mer om matavfallsinsamling och delta i tävlingar. Se länk till kampanjen på denna sida.

Mängden matavfall från hushåll beräknas utifrån att varje person genererar 79 kilo per år (utom det matavfall som hälls ut i avloppet) och butik, storkök och restauranger genererar 17 kilo per person, alltså totalt 95 kilo matavfall per person och år (Naturvårdsverket 2017).

Matavfallet som vi samlar in behandlas till biogas som är ett helt förnybart drivmedel och tillför ingen ny koldioxid. Med restprodukten, biogödseln, kommer viktiga ämnen tillbaka till jorden istället för att gå till förbränning.

Information för dig som bor i lägenhet

Du ska ha tillgång till information samt den utrustning som behövs för att kunna sortera ut ditt matavfall. Det får du av fastighetsägaren/hyresvärden.

Alla fastighetsägare och verksamheter blir kontaktade av oss. Vi kommer att boka in ett tillfälle för leverans av separata matavfallskärl, matavfallspåsar samt de påshållare som ska användas vid sorteringen. När det är dags att påbörja sorteringen där du bor, kommer du genom din hyresvärd eller bostadsrättsförening att få matavfallspåsar, den hållare som ska användas vid sorteringen, samt en informationsfolder om hur det går till att sortera matavfall.

Hur går det till?

Matavfallet läggs i speciella papperspåsar som placeras i en brun, ventilerad påshållare. Dessa ingår i abonnemanget. Påsarna läggs sedan i ett brunt avfallskärl som är avsett för matavfall. Så enkelt är det!

När du behöver nya påsar kontaktar du din hyresvärd eller så hämtar du själv i Kundtjänst på Rådhuset, eller på någon av kommunens tre återvinningscentraler.

Vad är matavfall?

Matavfall är allt som blivit över när du ätit eller lagat mat:

 • alla matrester (tillagade eller råa)
 • grönsaker, rotfrukter, frukt och svamp
 • kött, fisk och ägg (även skal)
 • kaffe och te (även filter och påsar)
 • servetter och hushållspapper
 • mejeriprodukter och matfett
 • bröd, kakor, mjöl och gryn
 • godis, chips och popcorn

Lägg inte plast, inte ens om den benämns nedbrytbar, i matavfallet. Blöjor, tvättlappar, kattsand, blommor, jord, aska, stearin, snus, tobak och tuggummi hör inte heller hemma i matavfallspåsen.

Varför ska man använda papperspåsar när man sorterar ut matavfall?

Alla kommuner i Sysavregionen har gemensamt med Sysav kommit överens om att man ska använda papperspåsar när man sorterar sitt matavfall. Papperspåsen har flera fördelar och den viktigaste är att den bidrar till att renheten på matavfallet och därmed blir kvaliteten på slurry och biogödsel hög. Forskning visar att papperspåsar är det insamlingssystem som fungerar bäst, inklusive om man tittar på risk för läckage. Genom att använda papperspåsar introduceras endast extra papper i kretsloppet. Bioplastpåsar, som till exempel majsstärkelsepåsar, som finns på marknaden idag innehåller fortfarande en stor mängd fossil olja Dessa påsar bryts inte ner i rötkammaren utan följer med biogödseln ut på åkermarken. Dessutom har de egenskaper som innebär driftproblem i anläggningarna, vilket beror på att påsarna är framtagna för kompostering, inte rötning.

Idag forskas det mycket på detta område och helt fossilfria biopåsar som fungerar i hela biogasprocessen kommer helt säkert att finnas i framtiden. Tills dess är papperspåsar det som är bäst för miljön och för produktionen av biogödsel och biogas.

Några råd för matavfallshanteringen sommartid

När vi har varma och soliga dagar och med hög luftfuktighet gynnas flugorna. När flugor kommer åt avfall med frukt, kött eller fisk, lägger de ägg som blir till fluglarver. Och ju varmare en fluga har det, desto fler ägg lägger den. Larverna i sig utgör ingen hälsorisk även om de är obehagliga.

För att du ska slippa obehaget med fluglarver i ditt avfallskärl kan du tänka på följande:

 • Paketera frukt, kött, fisk och skaldjur omsorgsfullt. Lägg matavfallet i blad från en tidning och slå ihop det som ett paket och lägg det i matavfallspåsen. Vik ihop påsen ordentligt så att den inte öppnar sig när den hamnar i kärlet. Det är viktigt att flugorna inte kommer åt innehållet. Tips! Efter att ha ätit skaldjur kan du frysa in skalen i matavfallspåsen. Lägg påsen i avfallskärlet på tömningsdagen så slipper du både lukt och eventuella fluglarver.
 • Se till att matavfallet har droppat av så mycket som möjligt. Känns påsen ändå våt och tung, använd dubbla påsar.
 • Blött avfall leder till större luktproblem. Blanda gärna matavfallet med torkpapper för att få ett torrare avfall.
 • Har du fått fluglarver och vill rengöra kärlet efter tömning kan du tvätta med en blandning av vatten och ättika. Spraya därefter kärlkanten med ättikslösningen.
 • Ha som vana att skölja ur avfallskärlet någon gång på sommaren. Använd såpa vid rengöring och ättika om du fått problem med fluglarver. Låt det torka ordentligt innan du använder det igen.

I vårt flerfamiljshus finns sopnedkast, hur ska vi hantera matavfallssortering?

Sopnedkast motverkar alla former av avfallssortering. Sopnedkasten bör stängas och ersättas med moderna miljöhus. Det är antagligen också den mest ekonomiska lösningen, eftersom fastigheter med sopnedkast ofta har abonnemang på många fler sopkärl än vad som behövs i ett miljöhus. Detta eftersom fyllnadsgraden i kärl placerade i miljöhus är avsevärt högre än i kärl till respektive sopnedkast.

Matavfall innehåller både näring och energi

Genom att samla in och biologiskt behandla matavfall kan man utvinna både biogas och biogödsel. Biogasen används som drivmedel åt bilar och bussar. En bil kan köra en mil på fem kilo matavfall. Biogödseln använder lantbrukarna på sina åkrar.

2010 började avfalls- och återvinningsavdelningen att samla in utsorterat matavfall. Inledningsvis inriktades insamlingen på kommunala verksamheter, förskolor, skolor och äldreboenden. I dag sker även insamling från andra verksamheter, till exempel restauranger, samt villa- och lägenhetshushåll. Under 2012 samlade vi in drygt 460 ton matavfall och de insamlade mängderna ökar stadigt. 2016: 2195 ton, 2018: 2650 ton.

Det finns ett nationellt mål att sortera ut och biologiskt behandla 50 procent av matavfallet från hushåll, butiker, restauranger och storkök så att växtnäringen tas till vara. Minst 40 procent av detta matavfall ska även behandlas så att energin kan tas tillvara. Målet ska vara uppfyllt 2018.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!