Så här sorterar du ditt avfall

Allt som produceras blir förr eller senare avfall. För att hushålla med våra resurser, både råvaror och energi, är det viktigt med återvinning. Och för att avfall ska kunna återvinnas måste det sorteras.

För att avfall ska kunna återvinnas måste det sorteras.
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika För att avfall ska kunna återvinnas måste det sorteras.

Matavfall, tidningar och förpackningar sorterar du ut för återvinning. Restavfall är det avfall som inte kan återvinnas eller komposteras. I ett kärl för hushållsavfall får det inte hamna el- och elektronikskrot, batterier, farligt avfall eller trädgårdsavfall. Det som du inte kan lämna i avfallskärlet ska du själv lämna på återvinningscentraler och återvinningsstationer. För farligt avfall finns miljöstationerna (på återvinningscentralerna), Farligt Avfall-bilen eller Samlaren.

Återvinningscentralerna

Här kan du lämna avfall från hushållet: brännbart material, elektronik, järnskrot, annan metall, trä, kompostmaterial, sten, tegel, betong, gips, bilbatterier, lysrör, småbatterier, farligt avfall, kyl, frys och ej återvinningsbart material samt loppisprylar.

Hämtning av grovavfall, till exempel kyl, frys, möbler, elektronik med mera kan beställas hos avfalls- och återvinningsavdelningen.

Det finns tre återvinningscentraler i Trelleborgs kommun. Återvinningscentralerna är öppna för privathushåll och kostnaden för omhändertagandet av avfallet ingår i avfallstaxan.

Återvinningsstationerna

Här lämnar du förpackningar av glas, metall, hårdplast, mjukplast och papper/kartong. Det finns insamlingsbehållare för tidningar, småbatterier och textil.

Det finns 20 återvinningsstationer utplacerade i Trelleborgs kommun. Om du bor i flerbostadshus kan du ibland även lämna förpackningar och tidningar där du bor. Det här är en service som din fastighetsägare kan erbjuda dig.

Farligt avfall och elektronik

Se separat flik i menyn.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!