Fastighetsfrågor

Här hittar du information om fastighetsfrågor, mätning av fastighet, plan- och byggtaxor med mera.

Planerar du att bygga nytt, ett komplement eller göra en ändring på din befintliga fastighet ska du läsa mer under rubriken Bygga.

I broschyren Behöver jag söka bygglov, marklov eller rivningslov får du en översikt om vilka åtgärder som kräver lov.
Boverket: Behöver jag söka bygglov, marklov eller rivningslov? (PDF-dokument, 2 MB)

Ibland behövs en kontrollansvarig och en kontrollplan användas. Läs mer här.
I broschyren Behöver jag en kontrollansvarig får du en översikt om vilka åtgärder som kräver en kontrollansvarig.
Boverket: Behöver jag en kontrollansvarig? (PDF-dokument, 961 kB)

I Boverkets broschyr Får jag bygga? kan du läsa om vilka regler som gäller angående bygglov, rivningslov, marklov och anmälan.
Boverket: Får jag bygga? (PDF-dokument, 1,7 MB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!