Vägledning

På vägledningscentrum arbetar studie- och yrkesvägledare. Här finns information om utbildningsmöjligheter som du kan behöva för dina kommande studier.

Vi studie- och yrkesvägledare erbjuder dig vägledning både för studier och yrken. Det gäller från grundläggande nivå till högskola. Vi kan hjälpa dig att konkretisera dina tankar och önskemål. Vi kan även hjälpa dig bli medveten om dig själv och dina möjligheter.

Tillsammans gör vi upp en individuell studieplan. Den bygger på de kunskaper och erfarenheter du redan har. En studieplan är ett hjälpmedel för dig att se vilka kurser som behövs för att nå ett bestämt mål. Den bör också innehålla en tidsplan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?