Har du synpunkter, klagomål eller beröm?

Dina synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna förbättra verksamheten.

Vänd dig i första hand till förskolan/skolan

Du som har synpunkter på vad som händer i förskolan/skolan vänder dig i första hand till lärare, pedagog eller annan berörd personal. I andra hand vänder du dig till förskolechef/rektor.

Sedan till huvudman

Om du inte är nöjd efter kontakt med personal på berörd verksamhet kan du framföra dina synpunkter/klagomål till huvudman för utbildning i Trelleborgs kommun. Elektroniskt formulär för klagomål hittar du nedan. Synpunkter/klagomål kan även lämnas via telefon, brev eller e-post. Samtal hänvisas till 0410-733000, brev ställs till Bildningsförvaltningen, Box 79, 231 21 Trelleborg och e-post skickas till .

Synpunkts- och klagomålsformulär

När du har fyllt i och skickat in formuläret registreras det som en inkommen handling hos huvudman för utbildning i Trelleborgs kommun. Ansvarig handläggare skickar en bekräftelse till dig på att ditt klagomål är mottaget. Därefter utreds det och ett skriftligt svar skickas till dig.

Behandling av personuppgifter

Bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för att kunna hantera och utreda dina synpunkter/klagomål samt för att kunna ge dig en återkoppling i det aktuella ärendet. De behandlingar som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och arkivering.

De personuppgifter som behandlas sker med stöd av allmänt intresse. Dina personuppgifter kommer att sparas i vårt diarieföringssystem. Dina personuppgifter kommer att hanteras av bildningsförvaltningen. Bildningsförvaltningen hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifterna du har lämnat längre än nödvändigt. Personuppgifterna kommer att behandlas tills de är inaktuella och därefter arkiveras enligt gällande dokumenthanteringsplan.

Personuppgiftsansvarig för denna behandling är bildningsnämnden, som kan kontaktas på .

Bildningsnämndens dataskyddsombud kan kontaktas på

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter

Jag vill bli kontaktad via: (obligatoriskt)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?