Kompetensutvecklingsinsats

Barns, elevers och studerandes språk- och kunskapsutveckling är hela skolans ansvar. Den 19 augusti samlades all pedagogisk personal för en kompetensutvecklingsinsats i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

På denna sida hittar du relevant information från kompetensutvecklingsinsatsen den 19 augusti.

Stort tack!

Ett stort tack riktas till alla deltagare som gjorde fortbildningsdagen till en fantastisk och minnesvärd upplevelse.

Underlag från föreläsarna

Speciellt inbjudna föredragshållare var Barbro Westlund, Ann-Marie Körling och Åsa Falk-Lundqvist som utifrån sina erfarenheter och kompetens bidrog med fördjupad kunskap och inspiration.

Barbro Westlund

Är universitetslektor vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet och forskar i hur man bedömer elevers läsförståelse.

Presentationsunderlag Barbro Westlund (PDF-dokument, 610 kB)

Barbro Westlunds föredrag

Diskussionsfrågor

  • Hur kan man argumentera för att alla lärare bör vara språkutvecklare, eller läs- och skrivlärare
  • Diskutera betydelsen av att "lära att lära" utifrån olika perspektiv – från vuxenperspektiv till elevperspektiv
  • Vilken betydelse får ett gemensamt metaspråk om läsförståelse och bedömning för både lärare och elever?

Ann-Marie Körling

Är grundskolelärare, föreläsare, författare, krönikör och skolresenär. Ann-Marie föreläser bl.a. om förhållningssätt, lärande relationer, läs- och skrivundervisning och om att bedöma i elevens lärande tjänst.

Åsa Falk-Lundqvist

Är universitetslektor vid Umeå universitetet, lärare, psykolog och utbildad i dramapedagogik. Åsa arbetar till stor del med kompetensutveckling av lärare.

Presentationsunderlag Åsa Falk-Lundqvist (PDF-dokument, 375 kB)

Åsa Falk-Lundqvists föredrag

Diskussionsfrågor

  • Ibland känner, ser och hör du att dina elever är mycket motiverade att lära. Fundera över vad det är som föranleder det tillståndet. Vad krävs för att eleverna ska bli motiverade?
  • Diskutera hur det cirkulära lärandet, när man utgår från elevernas livsvärld, kan bidra till läsande och kunskapsutveckling på det området samt hur man kan koppla arbetslivet utanför skolan till undervisning inom läsområdet.

Informationsflöde

Arbetet med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är långsiktigt. För att göra arbetet tillgängligt för fler vill vi slå ett slag för #skutrelleborg. Genom #skutrelleborg vill vi samla och dela tankar, eventuella frågor, intryck och idéer som ligger inom ramarna för språk- och kunskapsutveckling. Hashtaggen kommer att användas i olika sociala medier såsom Twitter, Facebook och Instagram.

För er som inte är aktiva på sociala medier, eller på annat sätt inte har tillgång till dem, kan ta del av inlägg och delningar på Twitter här, på denna sida.

Kontakt

För mer information eller frågor är du välkommen att kontakta bildningsförvaltningen, se kontaktuppgifter på denna sida. Du når oss även på Twitter via Skola Trelleborg.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?