Skoldatateket

Skoldatateket är en verksamhet under centrala stödorganisationen. Vi kopplar samman specialpedagogisk kompetens med IT-inriktat stöd till elever med dyslexi, läs- och skrivsvårigheter och/eller koncentrationsproblematik.

Vad gör vi?

Vi erbjuder utbildning för pedagoger i alternativa lärverktyg och stödprogram med syftet att ge eleverna större möjlighet bli mer självständiga i sitt lärande samt i högre grad uppnå de nationella mål som styrdokumenten föreskriver.

Vi ansvarar även för stödövergripande stödprogram som till exempel talsyntes, rättstavningsprogram, bildstöd samt inlästa läromedel (Inläsningstjänst).

Kommunlicenser

Trelleborgs kommun har för närvarande kommunlicenser på följande program:

  • AppWriter (talsyntes som omvandlar text till tal)
  • Widgit Online (bildstödsprogram)
  • ViTal (talsyntes som omvandlar text till tal)
  • Stava Rex (rättstavningsprogram på svenska)
  • Spell Right (rättstavningsprogram på engelska)
  • Kommunabbonemang på Inläsningstjänst
  • Studi.se (studiestöd för årskurs 7-9)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!