Studiehandledning

Studiehandledning är handledning på modersmålet som ges till elever som inte till fullo kan följa undervisningen i klassen på grund av otillräckliga kunskaper i svenska.

Studiehandledning på elevers modersmål påverkar resultaten positivt.

Verksamhetens kvalitetsarbete som bland annat redovisar elevernas läsutveckling, resultat i nationella prov för flerspråkiga elever och deras behörighet till gymnasiet eller resultat i kärnämnena, visar positiv kunskapsutveckling för elever som har studiehandledning på sitt modersmål (uppgifter enligt den senaste statistiken Nationella prov vårterminen 2015).

Studiehandledning på elevens modersmål får alla nyanlända elever (upp till de som har bott i Sverige i fyra år samt de eleverna som inte nått målen).

Ansökan om studiehandledning görs på särskild blankett som fins under Självbetjäning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?