Modersmål som modernt språk för vuxenstuderande

Kurserna riktar sig till flerspråkiga som har goda kunskaper i sitt modersmål, som de har inhämtat på annat sätt än genom utbildning i den svenska skolan.

Aktuella språk: arabiska, albanska, danska, bosniska, kroatiska, kurdiska, makedonska, serbiska och thailändska.

För medborgare i Trelleborgs kommun erbjuds kurserna i stället som en prövning. Ansökan till prövning sker via blankett som finns under Självbetjäning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?