Regler och avgifter

Här kan du läsa om vilka regler och kostnader det finns på Kulturskolan.

Start vid höstterminen

Den största intagningen av elever görs inför höstterminen. De nya elever som får plats i enskild undervisning kontaktas av respektive lärare i slutet av augusti för att komma överens om tid. Om du ska gå på undervisning i grupp skickas kallelsen med post.

Du som redan är elev på Kulturskolan har kvar din tid från vårterminen om inget annat meddelas av läraren eller med annan kallelse. Om det blir lediga platser under terminerna fyller vi på i turordning efter ködatum.

Om man inte önskar fortsätta

Vid nyanmälningar måste du före tredje lektionstillfället meddela om du inte önskar fortsätta, annars debiteras full terminskostnad

Uppsägning av plats

Anmälan är löpande och gäller till dess platsen sägs upp skriftligt, via e-post eller brev, till Kulturskolans expedition av målsman eller myndig elev.
Om skriftlig avanmälan inte görs före innevarande termins utgång måste avgiften för nästkommande termin betalas.

Kostnader

Nya avgifter som gäller från och med 2016
4-6 år 350 kronor/termin och ämne
från 7 år 700 kronor/termin och ämne
Körsång 350 kronor/termin om man endast är med i kör.

Instrumenthyra

Du kan hyra alla instrument utom gitarr, slagverk, piano, elinstrument och blockflöjt. Instrumenthyran är 300 kronor/termin och instrument. Gäller från och med 2016.

Familjerabatt

Det finns familjerabatt som innebär att du har en maxtaxa på 1800 kronor/termin oavsett antal barn och ämnen. Eventuell instrumenthyra tillkommer. Gäller från och med 2016.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?