Unikum - IUP på webben

I Trelleborgs kommun använder vi ett webbaserat IUP-stöd (Unikum) för processen kring barn och elevers individuella utvecklingsplaner, IUP och skriftliga omdömen. Vårdnadshavarna ges möjlighet att få insyn och delaktighet i verksamheten. En smidig kommunikationslänk mellan hem och förskola/skola.

Skriftliga omdömen är inte betyg, utan en bedömning av hur det går för barnet/eleven utifrån målen i läroplanen och kursplanerna. Omdömen ska utgå från lärarnas lokala pedagogiska planering, d.v.s. det man faktiskt jobbat med. Det skriftliga omdömet, som är en del av den individuella utvecklingsplanen (IUP), ska ses som ett komplement till det som tas upp vid utvecklingssamtalet.

Från hösten 2008 beslutade regeringen att eleverna i grundskolan ska få skriftliga omdömen i varje ämne, i samband med utvecklingssamtalet. Omdömena ska handla om vad eleven kan och har lärt sig, samt vad man behöver jobba vidare med.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?