G Suite for Education

G Suite for Education (GSFE) är en så kallad molntjänst, för kommunikation och samarbete i utbildningen med verktyg för till exempel webbpublicering, kalender och lagring av dokument. Tjänsten tillhandahålls av Google och är speciellt anpassad för användning inom den pedagogiska verksamheten.

Tjänsten hanteras i ett webbaserat gränssnitt och verktygen i tjänsten kan nås från fasta och mobila enheter samt läsplattor. Tjänsten erhålles genom att kommunen registrerar en domän och skapar användarkonton till samtliga elever och lärare i verksamheten. Varje användare får på så sätt tillgång tjänsten och ett visst lagringsutrymme kopplat till sitt konto.

Bildningsnämndens användning av tjänsten

Bildningsnämnden i Trelleborgs kommun avser att använda den digitala molntjänsten G Suite for Education (GSFE) som ett verktyg i det dagliga pedagogiska arbetet. De verksamheter som omfattas av användningen är förskola, grundskola, gymnasium, särskolan och vuxenutbildning. Användargrupper och beskrivning av de tjänster som ingår i GSFE specificeras nedan.

Personal

Samtlig personal inom förskola, grundskola, gymnasium, särskola, vuxenutbildning och central administration kommer att få tillgång till GSFE.

Elever

Samtliga elever inom grundskola (årskurs 4­-9), gymnasieskola och vuxenutbildning kommer att få tillgång till GSFE.

Tjänsterna i GSFE:
TjänstBeskrivning
Gmail Funktion för att skicka och ta emot e-post. Personal kan endast skicka och ta emot e-post internt inom tjänsten. Övrig e-post hanteras inom kommunens gemensamma e-postsystem.
Drive Funktion för att lagra/dela dokument och andra digitala resurser.
Dokument Funktion för att skapa dokument och samarbeta i realtid för flera användare.
Classroom Funktion för lärare att skapa och samla in uppgifter via Drive och Dokument.
Kalender Egna och gemensamma kalendrar mellan lärare och elev. Uppgifter som läggs ut i Classroom hamnar i elevens kalender, exempelvis.

Samtliga av de ovannämnda tjänsterna kommer endast att användas inom ramen för det dagliga pedagogiska arbetet, det vill säga för att skapa, spara, dela och samarbeta kring digitala resurser.

All typ av administrativ information såsom till exempel kurs- och ämnesbetyg, närvaro, omdömen, IUP och studieplaner kommer inte att hanteras inom ramen för GSFE. Vad gäller denna typ av information hanteras detta i verksamhetens befintliga skoladministrativa system.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?