Gymnasium

Alla elever som avslutat grundskolan har rätt till en gymnasieutbildning. Gymnasieskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform. Den svenska gymnasieskolan ger grundläggande kunskaper för yrkes- och samhällsliv och för vidare studier.

Kommuner i Skåne och västra Blekinge har ett så kallat samverkansavtal om fritt sök. Det innebär att du som söker till gymnasieskolan kan välja fritt mellan utbildningar i samtliga kommuner. De som har högst betyg kommer in på den sökta utbildningen, oberoende av var man bor. Hemkommunen betalar för eleven.

Gymnasieskolor i Trelleborg

I Trelleborg finns en kommunal gymnasieskola. Utbildningen bedrivs på Söderslättsgymnasiet som är uppdelat på enheterna Bastionen och S:t Nicolai.

Söderslättsgymnasiet har 11 nationella program, idrottsgymnasium, introduktionsprogram, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

Trelleborg har i dagsläget inga fristående gymnasieskolor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!