Fritt val av förskola och skola

I Trelleborg kan vårdnadshavarna fritt välja förskola eller skola. Förutsättningen är att det finns plats på den förskola eller skola man önskar.

Förskola

I förskolan gäller vissa turordningsprinciper. Plats garanteras inom fyra månader. Mer information om Trelleborgs kommunala och fristående förskolor och ansökningsförfarandet finns under Förskolor och Ansök eller säg upp plats.

Grundskola och förskoleklass

Kommunen är indelad i upptagningsområden.

Eftersom antalet barn varierar mellan åren, kan gränserna för skolornas upptagningsområden ändras från ett läsår till ett annat. Inför varje nytt läsår beslutas var gränserna mellan skolornas upptagningsområden ska gå.

Val av förskoleklass i Trelleborgs kommun

Anmälan till förskoleklass och fritidshem gör du via e-tjänsten IST-förskola och fritidshem som finns under Självbetjäning. Anmälningsprocessen för förskoleklass och fritidshem som görs via e-tjänsten innebär en smidig och säker hantering av din anmälan.

Båda vårdnadshavarna måste logga in och göra ett aktivt val för att vi ska kunna godkänna ert önskemål.

Anmälan sker under perioden 2 – 17 februari, 2017. Du som är vårdnadshavare och har ett barn som är välkommen att delta i förskoleklass läsåret 2017/2018 kommer att få information via förskolan samt en inbjudan digitalt eller via brev.

Ditt barn kommer att få en reserverad plats i förskoleklass på en kommunal skola i det upptagningsområde där barnet är folkbokfört. Om ni är nöjda med er placering så tackar ni ja till platsen annars tackar ni nej och väljer en annan skola. Om ni valt att ert barn ska gå på en fristående skola så tackar ni bara nej till plats. Ansökan till fristående skola sker inte via kommunens e-tjänst utan till respektive fristående skola.

I samband med skolvalet kan ni även söka plats på fritidshem. Mer information om fritidshem hittar ni under rubriken Fritidshem i högermenyn.

Behöver du hjälp med val till förskoleklass?

Om du saknar svenskt personnummer, har skyddade personuppgifter eller av annan anledning behöver hjälp eller stöd med din ansökan kan du kontakta administrationen på den skola i vars upptagningsområde barnet är folkbokfört i för att få hjälp med din ansökan. I Trelleborg kan vårdnadshavare fritt välja skola.

Val av grundskola i Trelleborgs kommun

Önskar du välja en grundskola i Trelleborgs kommun vänder du dig direkt till den skola som du önskar gå. Ditt önskemål registreras av rektorn eller den person rektorn utsett som ansvarig. Ansökan om skolbyte görs på särskild blankett som finns under Självbetjäning. Skolan kan i regel ge information om hur stora försättningarna är för ditt önskemål.

Val av fristående skola eller skola i annan kommun

Önskar du plats på eller vill byta till förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg i annan kommun eller fristående skola är det den mottagande skolan som avgör om den har plats och kan ta emot ditt barn. Du måste själv ta kontakt med den skola du önskar.

Mottagande skola fyller i blanketterna Samverkansavtalet Skåne eller Överenskommelse om interkommunal ersättning för kommuner utanför samverkansavtalet och ansökan om ersättning till fristående enhet som finns under Självbetjäning. Ifyllda blanketter skickas till hemkommunen. För mer information se IKE/Fristående enhet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?