Gertrudsgårdens OB-förskola

Gertrudsgården är en förskola med OB-verksamhet. Förskolan har gamla anor och byggdes 1950 och öppnades då tillsammans med Trelleborg AB.

Profil/inriktning

Gertrudsgårdens förskola strävar efter att barn och föräldrar känner trygghet och tillhörighet. Barnen ska känna lust att lära och vara delaktiga i sin utveckling. En tilltro till det nyfikna och kompetenta barnet står i centrum för vår verksamhet.

Den kulturella mångfald som finns på Gertrudsgården är en tillgång där medvetenhet om det egna kulturarvet och andras kulturer utvecklar förståelse för olikheter.

Pedagogerna för kontinuerliga diskussioner om förhållningssätt och arbetsmetoder. Detta skapar en engagerad och motiverad personal som trivs och känner glädje i sitt arbete.

I köket finns välutbildad personal från måltidsservice som lagar god och näringsrik mat enligt kommunens kostpolicy.

Läge, närmiljö och lokal

Förskolan har gamla anor. Den byggdes och öppnades 1950 tillsammans med Trelleborg AB. OB-verksamheten startade i kommunen hösten 1991 på förskolan Solbacken. När den stängdes flyttades OB till Gertrudsgården sedan dess har verksamheten ständigt ökat.

Gertrudsgårdens förskola är belägen i centrala Trelleborg. Förskolan är ett tvåplanshus med fem grupper Luna, Molnet, Regnbågen, Vintergatan och Kometerna. Grupperna är indelade i yngre barn och äldre barn. Vi samarbetar mellan avdelningarna och under semestern och vid helger är vi oftast sammanslagna.

Kväll, natt, tidig morgon och helg har vi även OB-omsorg för fritidsbarn 6-13 år.

Vi har cirka 85 förskolebarn och 20 fritidsbarn inskrivna.

Trädgården är väl uppvuxen med bland annat fruktträd och det finns stora utrymmen för lek och rörelse. Här har vi uteverksamhet varje dag och barnen är med på odling, sagovandringar, skapande och naturupplevelser. Förskolan ligger på gångavstånd från bibliotek, museum, parker, strand och hav.

Närmaste skola är Östra skolan och Ljunggrenska skolan.

Öppettider

Förskolan har öppet dygnet runt, året runt, nästan alla dagar. Faktisk öppettid utgår från barnens schema.

Förskolan har stängt två dagar per termin för personalens kompetensutveckling. Då har förskolan stängt från klockan 21.00 kvällen innan och öppnar klockan 06.30 dagen efter.

Vi stänger även vissa helger: julafton klockan 08.00 och öppnar juldagen 06.30. Nyårsafton stänger förskolan 17.00 och öppnar nyårsdagen 06.30. Midsommarafton stänger förskolan 17.00 och öppnar 06.30.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?