Elevhälsans specialpedagogiska del

Specialpedagogens uppgift är att bistå skolan med insatser för att främja elevernas lärande och utveckling och tillföra pedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet.

Insatserna kan bland annat bestå av att kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön och genomföra utredningar och bedömningar inför elevers behov av särskilt stöd. Specialpedagogen ger handledning och konsultation till pedagogisk personal och hjälper till att utforma pedagogiska strategier.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?