Vilka är dataskyddsförordningens grundläggande principer?

Vid behandling av personuppgifter finns det enligt dataskyddsförordningen sju grundläggande principer som måste uppfyllas. Det är den personuppgiftsansvarige, alltså organisationen, myndigheten eller verksamheten som ska se till att dessa grundprinciper uppfylls och efterlevs av alla anställda:

- Laglighet, korrekthet och öppenhet
- Ändamålsbegränsning
- Uppgiftsminimering
- Korrekthet
- Lagringsminimering
- Integritet och konfidentialitet
- Ansvarsskyldighet

Du kan läsa mer om vad dessa principer innebär nedan.

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?