Vad är känsliga personuppgifter och vad gäller för dessa?

Huvudregeln är att det är förbjudet att behandla uppgifter som avslöjar:

- Ras eller etnicitet
- Politiska åsikter
- Religiös övertygelse
- Facktillhörighet
- Personuppgifter om hälsa
- Sexuell läggning
- Genetiska och biometriska personuppgifter

Inom skolan kan vi behöva att behandla vissa känsliga uppgifter. Exempelvis inom modersmålsundervisningen, där etnicitet kan utläsas eller när vi diskuterar kring elever som har blivit diagnosticerade eller har allergier.

I nuläget vet vi inte vad som kommer att gälla inom skolväsendet för hantering av känsliga personuppgifter, men det finns dock en rad undantag som möjliggör behandling i vissa fall. Till exempel om det finns ett uttryckligt samtycke. Vissa av undantagen innehåller hänvisningar till nationell rätt som kan innebära att lagstiftningsåtgärder måste vidtas på varje medlemsstats nivå för att undantagen ska vara tillämpliga. I Sverige arbetar för närvarande ett antal utredningar med att se över och ta fram kompletterande svensk lagstiftning.

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?