Vad är ett personuppgiftsbiträdesavtal?

Ett företag som behandlar personuppgifter för någon annans räkning är att anse som ett personuppgiftsbiträde. Om vi som skola vill anlita ett sådant biträde måste vi teckna ett skriftligt avtal med biträdet, exempelvis vid användning av molntjänster eller digitala lärresurser. Dataskyddsförordningen innehåller detaljerade bestämmelser om vad ett sådant avtal ska innehålla och det är endast den personuppgiftsansvarige som kan underteckna ett sådant avtal.

Inom bildningsförvaltningen i Trelleborg är det bildningsnämnden som är personuppgiftsansvarig. Man kan alltså inte som lärare eller rektor själv teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal med ett företag som tillhandahåller appar eller digitala läromedel.

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!