Vad är en personuppgift?

Tumregel: all sorts information som går att knyta till en levande person är en personuppgift.

All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en (fysisk) person som är i livet är en personuppgift. Uppgiften kan enskilt eller i kombination med andra upplysningar knytas till en levande person om man av den registrerade uppgiften kan förstå vem det handlar om.

Exempel på direkta personuppgifter är namn, personnummer, födelsedatum och ansiktsbilder, medan IP-adress, fastighetsbeteckning, kontonummer och användar-ID är exempel på indirekta personuppgifter. Tänk på att även initialer och annan typ av krypterad eller kodad information kan vara en personuppgift om man med hjälp av anslutande uppgifter kan förstå vem det rör sig om.

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!