Vad innebär behandling av en personuppgift?

Tumregel: allt man gör med en personuppgift innebär en behandling.

Med behandling menas allt som görs med personuppgifterna. Det kan exempelvis röra sig om insamling av personuppgifter, likaså registrering, lagring och spridning.

En behandling av personuppgifter kan ske digitalt på dator och i verksamhetssystem men också manuellt, exempelvis i kartotek eller pärmregister. Här följer en del exempel på vanliga behandlingar av personuppgifter:

- Filmning, fotografering och lagring av foton på personal och elever
- Dokumentation i Unikum, Vklass och Dexter
- Dokumentation av till exempel utvecklingssamtal, medarbetarsamtal och lönesamtal
- Anteckningar i olika elevlistor
- Kameraövervakning
- Skicka och ta emot interna och externa mejl
- Sparade elevarbeten
- Blanketter som fylls i, samlas in eller lagras

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?