Är all behandling av personuppgifter olaglig efter den 25 maj?

Ja, om man inte i förväg vidtagit rätt åtgärder och följer dataskyddsförordningens grundläggande principer.

För att behandling ska vara laglig måste det både finnas ett berättigat ändamål och en laglig grund. Dessutom får man inte behandla mer personuppgifter än vad som krävs för ändamålet.

Exempelvis: Om det inte är absolut nödvändigt att behandla ett personnummer, så ska man heller inte göra det.

Vi måste kunna visa att våra behandlingar följer de nya bestämmelserna. Därför måste all behandling av personuppgifter i förväg finnas angivna i en registerförteckning, där ändamål och laglig grund framgår.

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?