Trelleborgs förskolor och skolor

Barn- och utbildningsverksamheten i Trelleborg organiseras inom bildningsförvaltningen som ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola samt gymnasiesärskola.

Förskola, grundskola och särskola

Vi har 30 förskolor, varav en OB- förskola, och 14 grundskolor där grundsärskolor är integrerade i verksamheten.

Gymnasium

Vi har en gymnasieskola där också gymnasiesärskola ingår. Undervisningen bedrivs på Söderslättsgymnasiet som består av enheterna S:t Nicolai och Bastionen.

Vision

Bildningsförvaltningens nya vision för alla verksamheter inom barn och utbildning i Trelleborgs kommun är följande:

Trelleborg - en skolkommun att räkna med
Mellan slätten och havet bygger vi kunskap och skapar drömmar.

Vår vision beskriver inriktning och mål för verksamheternas gemensamma uppdrag och den ska vara ett stöd och en ledstjärna i vårt dagliga arbete.