Nyheter

 • Konferens i tillgänglighet

  Vad innebär tillgänglighet för dig i ditt uppdrag? Samordningsförbundet Trelleborg och Trelleborgs kommun i samarbete med FUNKA, bjuder dig på en heldagskonferens om tillgänglighet.

 • Victoria och Skyttsgården i kommunstyret

  Skyttsgården i Trelleborg

  Två kulturella företeelser i Trelleborg kommer att diskuteras på kommunstyrelsens möte i morgon onsdag, 6 februari. Det handlar om placeringen av Victoriasalongen, förstaklass matsalen från den gamla tågfärjan med samma namn. Två förslag om placering återstår, Stallet vid Kulturbruket och Centralstationen. Den andra frågan är försäljning av Skyttsgården som en gång varit såväl lasarett som museum, musikskolan och bibliotek.

 • Vattenläcka på Valldammsgatan den 5 februari

  På grund av en vattenläcka på Valldammsgatan stänger VA-avdelningen vattnet för boende på Valldammsgatan norr om Vikingagatan den 5 februari. Vatten finns för avhämtning vid Skyttens kiosk.

 • VA-arbete i Beddingestrand

  VA-avdelningen kommer att utföra underhållsarbete på ledningsnätet i Beddingestrand måndagen den 4 februari mellan klockan 08.30 och klockan 14.30. Detta kan innebära kortvariga avbrott i vattenförsörjningen eller reducerat vattentryck.

 • Trelleborgs kommun deltar i nationell jämställdhetssatsning

  Trelleborgs kommun är en av tolv kommuner i landet som valts ut att delta i Modellkommuner för att utveckla sitt jämställdhetsarbete. Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som driver satsningen, med syftet att fler kommuner ska kunna ge kvinnor och män en jämställd service.

 • Stort intresse bland arkitekter för Sjöstaden

  I de centrala och västra delarna av hamnen ska nya stadsdelar växa fram.

  Trelleborgs kommun ska bygga om det nuvarande hamnområdet till nya, kustnära stadsdelar tillgängliga för både boende och besökare. Men hur ska området se ut? Hur många bostäder ska det bli? Och hur ska platsen skyddas mot vindar, förhöjda havsnivåer och skyfall?

Gå till sida: Föregående , 1 , , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 (denna sida)