Nyheter

 • Kulturskolans elever åker på lokal turné

  Kulturskolans elever kommer bland annat att bjuda på piano och sång.

  De vanliga konserterna blev inställda på grund av coronaviruset, men det hindrar inte Kulturskolans elever från att sprida musikalisk glädje. Nu avslutas terminen med en lokal miniturné där samtliga särskilda boenden i kommunen ska få besök.

 • Anderslövs Friluftsbad öppnar 12 juni

  Invigning av Anderslövs friluftsbad 6 juni 2016

  Fredag 12 juni klockan 13.00 öppnar Anderslövs Friluftsbad för säsongen. För att minska risk för smittspridning får högst 50 personer i taget vistas på friluftsbadet.

 • Beslut om marksanering vid gamla Albäcksdeponin

  Trelleborgs kommun har tagit fram förslag på åtgärder för marksanering av den tidigare brandövningsplatsen på Albäcksområdet. Bakgrunden är en regional inventering av brandövningsplatser som gjordes 2014 och som visade på föroreningar i marken.

 • Cykelväg får miljövänlig belysning

  Idag slutför Trelleborgs kommun arbetet med att installera modern, smart belysning längs gång- och cykelvägen vid västra infarten till Trelleborg. Totalt 53 belysningsstolpar har satts upp.

 • Minimera riskerna vid hantering av desinfektionssprit

  Desinfektionssprit, exempelvis handsprit och ytdesinfektion, är extremt brandfarliga och måste hanteras på särskilt sätt. Räddningstjänsten har därför tagit fram en anvisning om hur desinfektionssprit ska hanteras i samband med coronapandemin.

 • Corona har fortsatt påverkan på verksamheters tillgänglighet

  De kommunala verksamheter som håller stängt på grund av coronaviruset kommer att fortsätta vara stängda fram till midsommarhelgen. Samtidigt planerar kommunen för att öppna utomhusbadet i Anderslöv, med målsättningen att kommuninvånarna trots rådande situation ska kunna ha en aktiv fritid.

 • Mer pengar till ridhusanläggningar

  På onsdagens sammanträde fattade kommunstyrelsen beslut i frågan om ökade investeringsanslag för renovering och ombyggnad av ridhusanläggningarna i Kyrkoköpinge och Brosjödal. Investeringsanslag för om- och tillbyggnad av Axel Ebbes konsthall fanns också på dagordningen.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 (denna sida) , 5 , 6 , 7 , , 51 , Nästa