Nyheter

 • Ett steg närmare för Engelska skolan i Trelleborg

  Sedan 2018 har Trelleborgs kommun haft kontakt med Internationella engelska skolan angående en etablering i kommunen. Nu har kommunfullmäktige fattat ett beslut som innebär att skolan är ett steg närmare en etablering i östra Trelleborg.

 • Fullmäktige beslutade om försäljning av Trelleborgshems fastigheter

  Trelleborgshem AB ska de närmaste åren fördubbla nybyggnadstakten av bostäder. Detta ska finansieras genom att bolaget under nästa år säljer mellan 30 och 50 procent av det totala fastighetsbeståndet. Det beslutade kommunfullmäktige på måndagen.

 • VA-arbete i Beddinge

  VA-Avdelningen utför även vecka 51 arbeten som påverkar vattenleveransen i Beddinge.

 • Stadsmiljöprogram på remiss

  Kommunen har för första gången tagit fram ett stadsmiljöprogram för Trelleborg stad. Programmet är ute på remiss 13 december 2019 till 28 februari 2020. Under denna period finns det möjlighet att lämna synpunkter.

 • Nya medborgare välkomnades

  Nya trelleborgare vid välkomstceremoni i Rådhuset

  Idag bjöds Trelleborgs kommun alla kommuninvånare som blivit svenska medborgare det senaste året på kaffe och tårta i Rådhuset.

 • Julgransflygning på måndag den 16 december

  Flygflottiljer från norr till söder kommer att genomföra traditionsenlig formationsflygning – julgransflygning – över delar av Sverige i december. På måndag den 16 december klockan 13.55 flyger de över Trelleborg.

 • Inkomna synpunkter på samrådsförslag ska granskas

  Under samrådstiden för förslaget till ny fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2035 inkom totalt 65 skriftliga synpunkter. 16 av dessa kom in via den digitala kart-vyn som var framtagen för ändamålet. En sammanställning av synpunkterna finns nu att ta del av.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 (denna sida) , 4 , 5 , 6 , 7 , , 47 , Nästa