Nyheter med etiketten "Tekniska förvaltningen"

 • VA-arbeten i Skateholm 6 juli

  VA-avdelningen kommer att utföra underhållsarbete på ledningsnätet den 6 juli mellan 09.00 och 14.00.

 • VA-arbeten i Klagstorp 4 juli

  VA-avdelningen kommer att utföra underhållsarbete på ledningsnätet den 4 juli mellan 09.00 och 14.00.

 • Skarpskyttens pendlarparkering avgiftsbeläggs

  Från och med 1/9 kommer Pendlarparkeringen Skarpskytten vara avgiftsbelagd. I dagsläget är beläggningsgraden på parkeringsytan väldigt hög och det är svårt för många pendlare att hitta en lämplig parkeringsplats inom rimligt avstånd till Trelleborgs centralstation. För att öka tillgängligheten till parkeringsplatserna för personer som pendlar avgiftsbeläggs parkeringen.

 • Akut vattenavstängning i Klagstorp

  VA-avdelningen stänger akut av vattnet idag den 27:e juni i Klagstorp för reparationsarbete av en vattenledning. Ett antal boende på Storgatan samt Timmervägen i Klagstorp påverkas.

 • Akut vattenavstängning på Frans Malmrosgatan

  VA-avdelningen stänger akut av vattnet i dag den 20:e juni klockan 13:00 på Frans Malmrosgatan för att utföra ett ventilbyte. Ett tiotal fastigheter påverkas. Arbetet beräknas vara klart klockan 14:30.

 • VA-arbeten i Skateholm 20 juni

  VA-avdelningen kommer att utföra underhållsarbete på ledningsnätet den 20 juni mellan klockan 09.00 och 14.00.

 • Akut vattenavstängning i Smygehamn

  På grund av reparationsarbeten i samband med en vattenläcka i Smygehamn är vattnet avstängt idag, den 13:e juni, tills arbetet är slutfört. Vattenavstängningen påverkar boende längs Skepparevägen samt boende på Smyge Strandväg 95-107.

 • VA-arbeten i Lilla Jordberga 13 juni

  VA-avdelningen kommer att utföra drift- och underhållsarbete på en huvudvattenledning den 13 juni mellan 9.00 och 12.00.

 • VA-arbeten i Tullstorp 8 juni

  VA-avdelningen kommer att utföra underhållsarbete på ledningsnätet den 8 juni mellan klockan 09.00 och 1400.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , Nästa