Nyheter med etiketten "Samhällsbyggnadsförvaltningen"

 • Smygstart på Stadsmiljöprogrammet

  Med vår fina stadspark som startplats smyger vi igång det nya Stadsmiljöprogrammet. Målet med stadsmiljöprogrammet är att åstadkomma ett så vackert, spännande och funktionellt stadsrum som möjligt. Stadsmiljöprogrammet ska också ange riktningen för hur vår stad hanteras och förvaltas. Smygstarten av stadsmiljöprogrammet sker fredagen den 20 mars.

 • Ny plan- och bygglovstaxa

  Kommunfullmäktige har beslutat om ny plan- och bygglovstaxa från och med idag, tisdag den 3 mars. Förändringen av taxan innebär att den framöver ska vara timbaserad istället för ytbaserad. Plan- och bygglovstaxan är utformad efter Sveriges kommuner och regioners förslag till plan- och bygglovstaxa.

 • Parkeringen vid Smygehuk detaljplaneras

  Planområdet ligger strax väster om Smygehamn och omfattar cirka 1,9 hektar.

  Smygehuk har mellan 250 000 och 300 000 besökare varje sommar. Detta kräver en god tillgänglighet för allmänheten till och från området. Nu planläggs marken för parkeringsplatser till Sveriges sydligaste besöksmål. I förra veckan lades förslaget till detaljplan ut för samråd.

 • Årlig branschträff för lantbrukare

  Jonas Karlsson och Samuel Gren från Räddningstjänsten redogjorde för bland annat förvaring av bränsle på lantgård.

  På onsdagseftermiddagen samlades lantbrukare från kommunen på årlig branschträff. Kommunens miljöavdelning med miljöinspektör Malin Widén i spetsen, hade organiserat träffen i samarbete med näringslivsavdelningen.

 • Stadsmiljöprogram på remiss

  Kommunen har för första gången tagit fram ett stadsmiljöprogram för Trelleborg stad. Programmet är ute på remiss 13 december 2019 till 28 februari 2020. Under denna period finns det möjlighet att lämna synpunkter.

 • Inkomna synpunkter på samrådsförslag ska granskas

  Under samrådstiden för förslaget till ny fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2035 inkom totalt 65 skriftliga synpunkter. 16 av dessa kom in via den digitala kart-vyn som var framtagen för ändamålet. En sammanställning av synpunkterna finns nu att ta del av.

 • Årlig branschträff för mäklare

  Lina Jönsson, planarkitekt på Trelleborgs kommun, redogjorde för detaljplanerna över Västervång Ost och Västra Gränstorp på branschträffen för mäklare.

  Kommunens årliga informationsträff för mäklare gick av stapeln på onsdagen och lockade nöjda besökare från branschen. Samhällsbyggnadförvaltningen i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen var värdar för ett blandat program med fokus på planförslag, bygg- och och miljöfrågor.

 • Utställningen om den fördjupade översiktsplanen har öppnat

  Sandra Gustafsson från Samhällsbyggnadsförvaltningen berättar om den fördjupade översiktsplanen för Trelleborgs stad med målår 2035.

  På onsdagen öppnade kommunens utställning som visar samrådsförslaget om den fördjupade översiktsplanen för Trelleborgs stad med målår 2035. I en tillfälligt hyrd lokal på Valen-gallerian finns kartor, bilder, förklarande texter och annat material som presenterar kommunens förslag till den fördjupade översiktsplanen.

 • Nomineringarna till Samhällsbyggnadspriset klara

  Det är tre välrenommerade verksamheter eller fastigheter som nominerats till Samhällsbyggnadspriset 2019: nyproduktionen i Sparven 1 i centrala Trelleborg samt de båda landsortsverksamheterna Helmerslunds gård i Smygehuk och Grönby Gårdscharkuteri i Grönby.

 • Kom och träffa en bygglovsarkitekt

  Drömmer du om att bygga till ditt hus, bygga uterum eller bara måla om fasaden? Nu startar vi drop in för bygglovsfrågor! Välkommen att prata med en bygglovsarkitekt på Rådhuset i Trelleborg, torsdagar klockan 15.30 till 18.30.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , Nästa