Nyheter med etiketten "Pressinformation"

 • Trelleborg utökar satsning på företagsamma

  Från årsskiftet 2020 har Trelleborgs kommun utökat samarbetet med Nyföretagarcentrum Öresund för att stödja och stimulera till fler livskraftiga företagsstarter i kommunen.

 • Ny förskola till kvarteret Bollen

  Bilden visar kvarteret Bollen. Det rödmarkerade området är markanvisningsområdet.

  Trelleborgs kommun gick i början av veckan ut med en markanvisning för uppförande och drift av en förskola i kvarteret Bollen. Marken som ska säljas ligger längst västerut i området Övre och Stadsparkskvarteren, där en stor stadsomvanling planeras. Kommunen söker aktörer både för att bygga och driva en ny förskola på platsen.

 • Trelleborg topprankas för kvalitet och effektivitet i skola och äldreomsorg

  En nyligen publicerad rankning av organisationen Svenskt näringsliv placerar Trelleborgs kommun i Sverigetoppen gällande effektivitet i grundskola och äldreomsorg. Både kvalitet och kostnadseffektivitet är bland de bästa i landet. Rätt sak på rätt sätt till rätt kostnad vid rätt tillfälle är receptet för effektiv kommunal verksamhet.

 • Gamla Casablanca-tomten föreslås få tiovåningshus

  Detaljplan för Kiosken 1 med flera ligger nu ute för samråd. Den aktuella tomten är placerad mittemot Valengallerians entré på Nygatan, mellan kvarteret Bävern och Stortorget.

  Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för bostads- och centrumändamål och möjliggöra för byggnader som innehåller både bostäder och olika centrumverksamheter. Detaljplanen möjliggör två nya byggnader utmed Nygatan, placerade söder om Stadsparken och i förlängningen av kvarteret Bävern fram till Stortorget.

 • IVO är klar med granskning av ärende i Trelleborgs kommun

  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort en granskning utifrån den tragiska händelsen i Trelleborg då en mamma misstänks ha tagit både sitt eget och sitt barns liv. IVO har nu avslutat sin tillsyn och delgivit socialförvaltningen sitt beslut.

 • Första inlösta villan klar för uthyrning

  Nu är det första av hittills 19 hus som Trelleborgs kommun löst in inför bygget av den planerade ringvägen och hamninfarten klart för uthyrning. Villan som ligger på Blygers väg är ett friliggande enfamiljshus om sex rum och kök på 167 kvadratmeter, byggt 1979. Huset hyrs ut genom Boplats Syd.

 • Med anledning av filmen som cirkulerar på sociala medier

  Vi har uppmärksammat att det cirkulerar en film om en situation i Trelleborg som väcker stort engagemang. Som framgår av filmen har mannen kontakt med Trelleborgs kommun och det pågår ett ärende.

 • Arbetet med ny webbplats igång

  Trelleborgs kommun har tecknat avtal med Whitespace om att utveckla en ny extern webbplats åt kommunen. Valet av plattform har landat på Helsingborgs stads lösning Muncipio som bygger på Wordpress.

 • Nytt digitalt lärcenter gör det lättare att få studievägledning och lärarstöd

  I både Vellinge och Trelleborg finns nya, specialbyggda mötesrum med plats för upp till fyra personer och möjlighet till videosamtal.

  Vill du prata utbildning och karriär med en studievägledare? Eller boka en stunds handledning med din lärare utanför lektionstid? Nu kan du göra detta själv via nätet. Du kan välja mellan möte på plats eller via video på det nya digitala lärcentret som tagits fram gemensamt av Vellinge och Trelleborgs kommun.

 • Årets resultat är klart

  Trelleborgs kommun gör ett ekonomiskt resultat på 73 miljoner kronor för 2019. Därmed uppnår kommunen både budget och det finansiella målet för god ekonomisk hushållning.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 (denna sida) , 6 , 7 , 8 , , 10 , Nästa