Nyheter med etiketten "Politik"

 • Mer pengar till ridhusanläggningar

  På onsdagens sammanträde fattade kommunstyrelsen beslut i frågan om ökade investeringsanslag för renovering och ombyggnad av ridhusanläggningarna i Kyrkoköpinge och Brosjödal. Investeringsanslag för om- och tillbyggnad av Axel Ebbes konsthall fanns också på dagordningen.

 • Mikael Rubin öppnar upp för invånardialog

  Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande

  Transparens är en viktig del av den demokratiska processen. I en kort film lyfter kommunstyrelsens ordförande fram några av de frågor som just nu är viktigast för kommunen. Kontakta gärna Mikael Rubin direkt med tankar, funderingar och förslag som kan hjälpa till att utveckla Trelleborgs kommun.

 • Många ärenden på långt fullmäktigemöte

  Kommunens årsredovisning för 2019 och omklädningsrum i ishallen var två av 37 punkter som avhandlades på fullmäktiges sammanträde under måndagskvällen.

 • Antalet ledamöter i fullmäktige minskas tillfälligt

  Samtliga partier i kommunfullmäktige har nu kommit överens om att begränsa antalet ledamöter på fullmäktiges sammanträden. Syftet är att minska risken för smittspridning av coronaviruset.

 • Ja till strategiskt fastighetsinköp

  Under dagens sammanträde i kommunstyrelsen klubbades inköp av ytterligare en fastighet längs Hedvägen. Fastigheten ligger i ett strategiskt viktigt område och beslutet går i linje med kommunens översiktsplan och fördjupade översiktsplan.

 • Fullmäktige beslutade om försäljning av Trelleborgshems fastigheter

  Trelleborgshem AB ska de närmaste åren fördubbla nybyggnadstakten av bostäder. Detta ska finansieras genom att bolaget under nästa år säljer mellan 30 och 50 procent av det totala fastighetsbeståndet. Det beslutade kommunfullmäktige på måndagen.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , Nästa