Nyheter med etiketten "Politik"

 • Idag samlas politiker och tjänstepersoner för en gemensam budgetkickoff mot 2020!

  Förtroendevalda politiker i kommunen

  En viktig del av det fortsatta arbetet under året är budgetarbetet inför 2020-2022. Idag, måndag, startar budgetarbetet med en gemensam kickoff i syfte att dela erfarenheter och få en tydligare överblick och gemensam bild gällande vilka utpekade områden som bör prioriteras under 2020-2022. På plats finns politiker, tjänstepersoner samt experter som delger omvärldsbevakning från olika expertområden.

 • Nytt styre i kommunala bolag

  Vid kommunfullmäktiges sammanträde i veckan valdes ordförande, vice ordförande och ledamöter i de kommunala bolagen.

 • Sista mötet med gänget

  I eftermiddag, onsdagen den 19 december, är det dags för den här mandatperiodens allra sista sammanträde med kommunstyrelsen.

 • De ska styra Trelleborg

  Under måndagen görs valen till styrelse, nämnder och andra organ i Trelleborgs kommun.

 • Oppositionen formerar sig

  De fem oppositionspartierna socialdemokraterna, miljöpartiet, söderslättspartiet, centerpartiet och liberalerna går samman i en valtekniska samverkan för den kommande mandatperioden.

 • Här är nya Kommunfullmäktige!

  Efter att Länsstyrelsen räknat klart de trelleborgska rösterna vet vi nu hur Kommunfullmäktige ser ut under denna mandatperiod.

 • Öppet hus på övningsfältet

  Ta chansen att se Trelleborgs brandmän öva samt se på den nya anläggningen som förbereder dem för deras viktiga arbete.

 • Nya kommunkoncernens första möte avklarat

  Styrelsen för bolagskoncernen Trelleborgs Rådhus AB hade sitt första sammanträde på fredagen. Närvarade gjorde Birgitta Lanér-Sjöström, 		
Mikael Rubin, Anders Ahvander, Mats Sjöslätt, Thomas Svensson, Klas Regland, Christine Stafström, Lotta Belstad samt mötessekreterare Daniel Vagland (kommunjurist) och Hans-Åke Lindvall, tf ekonomichef.

  På fredagseftermiddagen sammanträdde styrelseledamöterna i Trelleborgs Rådhus AB för första gången. Bolagskoncernen samlar fem av de sju kommunala bolagen.