Nyheter med etiketten "Nyhet"

  • Visionsbilder för östra verksamhetsområdet visas upp

    Utvecklingsförslagen för Business center Trelleborg visades upp under ett mingel för speciellt inbjudna gäster. Även allmänheten kan ta del av förslagen.

    Den 28 juni blev tre olika utvecklingsförslag för Business center Trelleborg offentliga. Under sommaren visas visionsbilderna och idéerna upp för allmänheten i utställningslokalen på Algatan 5.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 (denna sida)