Nyheter med etiketten "Kuststad 2025"

 • Överenskommelse klar om åtgärder för att i tid säkra tillfarten till Trelleborgs nya hamn och öka tillgängligheten till nya Sjöstaden

  Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg, och Lennart Andersson,
regional direktör Trafikverket Region Syd, undertecknar överenskommelsen.

  Trelleborgs kommun och Trafikverket Region Syd har idag ingått en avsiktsförklaring om åtgärder för att lösa den uppkomna situationen till följd av flytten av Trelleborgs hamn. Avsiktsförklaringen har undertecknats av Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg, och Lennart Andersson, regional direktör Trafikverket Region Syd.

 • Planen för nya stadsdelar tar form

  En fysisk strukturplan visar i grova drag hur området kan utformas.

  Ett kallbadhus vid Västra piren, ett evenemangsstråk mellan Centralstationen och Utkiken och en ny dragning av Hamngatan. Det är några av pusselbitarna i förslaget till fysisk strukturplan för de nya stadsdelarna i gamla hamnområdet.

 • Trelleborgs utveckling i fokus på Business arena Malmö

  Politiker, tjänstepersoner och besökare samtalar i Trelleborgs kommuns monter på Business arena. Visionsbild för Sjöstaden i bakgrunden.

  Under onsdagen finns Trelleborgs kommun på plats på Business arena Malmö för att prata utveckling. Satsningar på stadsutveckling, näringsliv och andra utvecklingsplaner presenteras i kommunens monter.

 • Första inlösta villan klar för uthyrning

  Nu är det första av hittills 19 hus som Trelleborgs kommun löst in inför bygget av den planerade ringvägen och hamninfarten klart för uthyrning. Villan som ligger på Blygers väg är ett friliggande enfamiljshus om sex rum och kök på 167 kvadratmeter, byggt 1979. Huset hyrs ut genom Boplats Syd.

 • Sista dagarna av samråd för ringväg och hamninfart

  Många besökare under öppet hus i samband med samråd för detaljplanerna för östlig ringväg och hamninfart.

  Under nästan en månad har myndigheter och allmänhet kunnat ta del av förslagen till detaljplaner för östlig ringväg och östlig hamninfart. Den som ännu inte lämnat eventuella synpunkter på förslaget kan göra detta senast på torsdag 6 februari när samrådet avslutas.

 • Nyttoberäkningar gjorda för ringväg och hamninfart

  Idag, den 23 januari, har nationalekonomerna professor Johan Klaesson och ekonomie doktor Lars Petterson vid Jönköpings Internationella Högskola presenterat för Kuststad 2025:s styrgrupp de nyttoberäkningar man gjort avseende byggandet av Östlig ringväg och Östlig hamninfart.

 • Välkommen på öppet hus om ringväg och hamninfart

  Imorgon, torsdag, är det dags för öppet hus om de planerade vägarna östlig ringväg och östlig hamninfart. Under tre timmar finns chans att ställa frågor om detaljplanerna till kommunens representanter.

 • Detaljplaner för ringväg och hamninfart på samråd

  Röd färg markerar planområde för Östra ringvägen och gul färg markerar planområde för Östra hamninfarten.

  Under tre veckor kan allmänhet, föreningar, myndigheter och andra organisationer ta del av kommunens förslag till detaljplaner för östlig ringväg och ny, östlig hamninfart. Vid flera tillfällen finns möjlighet att träffa kommunens representanter och ställa frågor om planerna.

 • Utegym byggs i framtida Business Center

  Utegymmet som nu byggs vid Dalköpingeån ska vara klart om knappt en månad.

  Ett utegym och en motionsslinga ska skapa rörelse och aktivitet på östra verksamhetsområdet. De nya inslagen innebär starten på arbetet med att utveckla ett rekreativt område längs med Dalköpingeån i framtida Business Center.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , Nästa