Nyheter med etiketten "Kommunledningsförvaltningen"

 • Idéskapandet startar för En miljon idéer

  Emil Mårtensson, praktikant på kommunen, lämnar affischer och foldrar om En miljon idéer på Smygehus havsbad.

  Inom projektet En miljon idéer ska fem miljoner kronor fördelas på de förslag som lämnas in och röstas fram av medborgarna i kommunens södra landsbygdsområde. Datum och tider för inledande workshop är nu satta.

 • Ny förskola till kvarteret Bollen

  Bilden visar kvarteret Bollen. Det rödmarkerade området är markanvisningsområdet.

  Trelleborgs kommun gick i början av veckan ut med en markanvisning för uppförande och drift av en förskola i kvarteret Bollen. Marken som ska säljas ligger längst västerut i området Övre och Stadsparkskvarteren, där en stor stadsomvanling planeras. Kommunen söker aktörer både för att bygga och driva en ny förskola på platsen.

 • Fem miljoner kronor till en miljon medborgaridéer

  En miljon idéer är namnet när kommunen startar arbetet med medborgarbudget. Fem miljoner kronor är budgeterat för år 2020 och lika mycket är utlovat till nästa år. Modellen har använts länge internationellt och sedan några år tillbaka även på många håll i Sverige. En miljon idéer kommer att starta i kommunens södra landsbygdsområde i mitten på mars.

 • Oväder på gång

  Under söndagen väntas det bli vindhastigheter på upp till 25 m/s i byarna. SMHI har utfärdat en klass 2-varning för storm och Räddningstjänsten Syd uppmanar allmänheten att förbereda sig.

 • Inkomna synpunkter på samrådsförslag ska granskas

  Under samrådstiden för förslaget till ny fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2035 inkom totalt 65 skriftliga synpunkter. 16 av dessa kom in via den digitala kart-vyn som var framtagen för ändamålet. En sammanställning av synpunkterna finns nu att ta del av.

 • Nu startar Totalförsvarsövning 2020

  Nu är inledningsfasen igång för den största nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år. Över 400 aktörer övar olika delar av totalförsvaret.

 • Region Skånes Folkhälsoenkät 2019

  Hej! Hur mår du? Har du fått hem Region Skånes introduktionsbrev till Folkhälsoenkät 2019 i brevlådan? Då är du utvald till den största folkhälsoundersökningen i Skåne någonsin – och dina svar är lika viktiga för oss på Trelleborgs kommun som för Region Skåne.

 • Terminsstart för FilmiKlubi - filmklubb på finska

  På måndag den 30 september är det dags igen för filmklubb på finska på Trelleborgs museum. Finsk film visas - med svenska eller engelska undertexter - och sedan bjuds det på fika och blir tid för samtal.

 • Välkommen på kantelekonsert och workshop

  Helena och Anni Tuupanen håller konsert och workshop i instrumentet kantele.

  Söndagen den 6 oktober bjuder Helena Tuupanen tillsammans med sin dotter Anni på en glädjefull musikalisk resa genom det nordiska och karelsk-finska landskapet. Kantele-konserten som äger rum på Parken i Trelleborg följs av workshop, med möjlighet att lära sig spela instrumentet. Konserten kräver ingen anmälan, men tänk på att anmäla dig senast den 2 oktober om du vill delta i workshopen.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , Nästa