Nyheter med etiketten "Hållbart resande"

  • Tyck till om trafiken i kommunen

    Enkäten handlar bland annat om trelleborgarnas resvanor.

    Hur är trelleborgarnas upplevelse av kollektivtrafik, trafiksäkerhet, gång- och cykelvägar och parkering? Svaren ska kommunen få genom en enkät, framtagen av sex sommarjobbande ungdomar med trafiken i fokus.

  • 67 år och äldre och färdtjänstberättigade åker fritt

    Du som är 67 år eller äldre eller om du har färdtjänst, och är folkbokförd i kommunen, åker fritt i kollektivtrafiken med Skånetrafikens stadsbussar, regionbussar och närtrafik inom kommunens gränser. Detta gäller från och med imorgon den 1 maj 2019.