Nyheter med etiketten "Driftinformation"

 • Avbruten avfallshämtning måndag 17/9

  Måndagens avfallshämtning vid flerfamiljsbostäder, företag och verksamheter i de östra delarna av centralorten Trelleborg samt på landsbygden, har avbrutits på grund av fordonshaveri.

 • Vattenläcka i Anderslöv

  Vattnet kommer att stängas av under dagen för boende i södra delen av Anderslöv med omnejd på grund av en vattenläcka.

 • Avbruten avfallshämtning tisdag 11/9

  Tisdagens hämtning av Kärl 1 i Tommarp, Vemmerlöv, Hammarlöv, Gylle och Kyrkoköpinge har avbrutits på grund av fordonshaveri. Hämtningen kommer att utföras under onsdagen den 12 september från klockan 06.00.

 • Vattenavstängning i Beddingestrand

  VA-avdelningen kommer att utföra underhållsarbete på ledningsnätet den 6 september mellan klockan 08.30-12.30. Detta kan innebära kortvariga avbrott i vattenförsörjningen eller reducerat vattentryck. Boende på Vresrosvägen, Vitrosvägen, Mossrosvägen, Kryprosvägen samt ett fåtal på Beddingestrandväg kan komma att påverkas.

 • Planerat strömavbrott Johan Kocksgatan

  Bilden visar huvudentrén på Energiavdelningen som ligger på Skyttsgatan 16 i Trelleborg. Energiavdelningen är en avdelning i Tekniska förvaltningen.

  Strömleveransen kommer att avbrytas på Johan Kocksgatan 53-59 fredagen 7 september. Arbetet kommer att ta ca 3 timmar och ligga mellan 9:00-12:00.

 • Avbruten trädgårdsavfallshämtning fredag 31/8

  Fredagens hämtning av trädgårdsavfall i Anderslöv, Grönby, Gärdslöv och Önnarp har avbrutits på grund av fordonshaveri. Hämtningen kommer att utföras under lördagen den 1 september från klockan 06.00.

 • Engelbrektsgatan öppen för genomfart

  Efter att Engelbrektsgatan stängdes av den 20 augusti i samband med en stor vattenläcka har ett intensivt reparationsarbete pågått. Nu är arbetena klara, vägen asfalterad och öppen igen för trafik.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , , 15 , Nästa