Nyheter med etiketten "Driftinformation"

 • Vattenavstängning Sörby med omnejd 1-2 oktober

  VA-avdelningen kommer att utföra arbete på vattenhuvudledningen vilket kommer att medföra avbrott i vattenleveransen för boende på Sörbyvägen, Sörby gamla byaväg, Sörby västra byaväg och Flyganättsvägen. Arbetet pågår den 1 oktober kl 08.00-16.00 och 2 oktober kl 08.00-16.00.

 • Vattenavstängning i Beddingestrand

  VA-avdelningen kommer att utföra underhållsarbete på ledningsnätet den 27 september mellan klockan 08.3o och klockan 12.30. Detta kan innebära kortvariga avbrott i vattenförsörjningen eller reducerat vattentryck för boende på Enevägen, Bergtallsvägen, Furuvägen, Lärkträdsvägen och Silvergransvägen.

 • Vattenavstängning på Dockrosvägen och Gulrosvägen

  VA-avdelningen kommer att utföra underhållsarbete på ledningsnätet den 21 september mellan klockan 08.30 och klockan 12.30. Detta kan innebära kortvariga avbrott i vattenförsörjningen eller reducerat vattentryck för boende på Dockrosvägen samt Gulrosvägen.

 • Avbruten avfallshämtning måndag 17/9

  Måndagens avfallshämtning vid flerfamiljsbostäder, företag och verksamheter i de östra delarna av centralorten Trelleborg samt på landsbygden, har avbrutits på grund av fordonshaveri.

 • Vattenläcka i Anderslöv

  Vattnet kommer att stängas av under dagen för boende i södra delen av Anderslöv med omnejd på grund av en vattenläcka.

 • Avbruten avfallshämtning tisdag 11/9

  Tisdagens hämtning av Kärl 1 i Tommarp, Vemmerlöv, Hammarlöv, Gylle och Kyrkoköpinge har avbrutits på grund av fordonshaveri. Hämtningen kommer att utföras under onsdagen den 12 september från klockan 06.00.

 • Vattenavstängning i Beddingestrand

  VA-avdelningen kommer att utföra underhållsarbete på ledningsnätet den 6 september mellan klockan 08.30-12.30. Detta kan innebära kortvariga avbrott i vattenförsörjningen eller reducerat vattentryck. Boende på Vresrosvägen, Vitrosvägen, Mossrosvägen, Kryprosvägen samt ett fåtal på Beddingestrandväg kan komma att påverkas.

 • Planerat strömavbrott Johan Kocksgatan

  Bilden visar huvudentrén på Energiavdelningen som ligger på Skyttsgatan 16 i Trelleborg. Energiavdelningen är en avdelning i Tekniska förvaltningen.

  Strömleveransen kommer att avbrytas på Johan Kocksgatan 53-59 fredagen 7 september. Arbetet kommer att ta ca 3 timmar och ligga mellan 9:00-12:00.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 (denna sida) , 8 , 9 , Nästa