Nyheter med etiketten "Cykel"

  • Tyck till om trafiken i kommunen

    Enkäten handlar bland annat om trelleborgarnas resvanor.

    Hur är trelleborgarnas upplevelse av kollektivtrafik, trafiksäkerhet, gång- och cykelvägar och parkering? Svaren ska kommunen få genom en enkät, framtagen av sex sommarjobbande ungdomar med trafiken i fokus.

  • Nu städas bortglömda cyklar bort

    Första veckan i april startar rensningen av cyklar som upplevs som skrot och bara blivit stående i cykelställen runt om i staden.