Rivning av gasverkstomten inledd

Publicerad:

Nu har Trelleborgs kommun inlett arbetet med att riva byggnaderna i kvarteret Signalen 20, mera känt som Gasverket, på Gasverksgatan i centrala Trelleborg. Området ingår som en del av stadsomvandlingsprojektet för Trelleborg övre och stadsparkskvarteren.

Fotografi från 1910-talet med parkkontoret till vänster och retorthuset, gasverkets huvudbyggnad, till höger i bild. I bakgrunden syns bland annat Stadsparken och vattentornet.
Foto: Trelleborgs museum Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Fotografi från 1910-talet med parkkontoret till vänster och retorthuset, gasverkets huvudbyggnad, till höger i bild. I bakgrunden syns bland annat Stadsparken och vattentornet.

I veckan inleddes rivningen av gamla Gasverket. I en första etapp rivs den gamla smedjan med vidhängande plåttillbyggnader, samt skateboardhallen. Det så kallade retorthuset, gasverkets gamla huvudbyggnad, och parkkontoret lämnas tillfälligt men kommer att demonteras i nästa etapp som inleds i början av sommaren. En av byggnaderna kommer senare att återmonteras.

- Husen på tomten töms just nu, säger kommunens projektchef Hans Lilja. All gammal utrustning monteras ned och bärs ut. Det är först därefter som det egentliga och mera synliga rivningsarbetet startar.

Arbetet kommer inte att påverka framkomligheten i området och kommer i alla fall inledningsvis inte medföra några andra olägenheter, enligt Hans Lilja.

- Inledningsvis kanske det kan innebära lite kortvarigt buller när man river någon del av byggnaderna, men annars ska det inte påverka allmänheten. Gator eller vatten och avlopp kommer inte att stängas av. Det är först mot slutet av nästa vecka när rivningsmaskinen börjar användas som arbetet märks av på allvar.

Rivningsarbetet utförs av Håltagarna i Skåne på uppdrag av Trelleborgs kommun och beräknas pågå under några veckor.

Omvandlingen av gasverkstomten ingår som en del av Trelleborgs kommuns projekt för Trelleborg övre och stadsparkskvarteren. Enligt detaljplanen för området ska gasverkstomten bestå av funktionsblandad, småskalig stadsbebyggelse och bindas samman med den övriga staden och en framtida utökad stadspark genom en ny allmän plats. Förutom bostäder ska området innehålla lokaler för verksamheter och service.

Du kan läsa mer om utvecklingen av Trelleborg övre och stadsparkskvarteren här.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?