Färdtjänstkunder erbjuds ensamresor

Publicerad:

Trelleborgs kommun följer de åtgärder som Skånetrafiken vidtar för sina serviceresor. Alla som reser med färdtjänst erbjuds i mån av plats att resa ensamma i fordonen för att minska risken för smittspridning av coronaviruset.

Skånetrafikens serviceresor gick under onsdagen ut med besked att införa ensamresor och att beslutet gäller till och med den 25 april. För de personer som åker färdtjänst i Trelleborgs kommun hanteras situationen likadant. I mån av plats kommer färdtjänstkunder att erbjudas ensamresor till och med den 25 april.

Antalet färdtjänstresor har minskat den senaste tiden. Många av kunderna tillhör riskgrupp och uppmanas hålla sig hemma och väljer därför själva att avboka sin färdtjänst. I de fall där färdtjänstresor dock fortfarande behöver genomföras ska ensamresor i mån av plats erbjudas under den närmaste månaden.

Frågor om färdtjänst:
Kundtjänst, Trelleborgs kommun: 0410-73 30 00
Vellinge taxi: 0410-475 10

Hjälpte informationen på den här sidan dig?