Trafikverket samråder om gång- och cykelväg mellan Kämpinge och Stavstensudde

Publicerad:

Trafikverket region syd planerar att anlägga en gång- och cykelväg utmed väg 511. Fram till och med söndag den 17 maj kan du lämna synpunkter på planförslaget till Trafikverket.

Syftet med vägen är att öka trafiksäkerheten på sträckan för dig som cyklist och gående, samtidigt som du smidigt når viktiga målpunkter. Gång- och cykelvägen kommer att kopplas ihop med det befintliga gång- och cykelvägnätet och kommer att bli en del av den så kallade Sydkustleden

Sträckan blir 8,5 kilometer

Vägen ska gå mellan Kämpinge och Stavstensudde och blir 8,5 kilometer lång. Vägen kommer att möjliggöra för cyklister och andra oskyddade trafikanter att ta sig mellan Höllviken och Trelleborg på ett trafiksäkert sätt.

Du kan läsa mer och se hela planförslaget på Trafikverkets webbplats.

Där finns också information om hur du lämnar eventuella synpunkter. Sista dag att lämna in synpunkter är 17 maj.

Trafikverket började ta fram en vägplan under våren 2019 och beräknar att vara klara sommaren 2021. Bygget är planerat till 2022 eller 2023.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?