Mer pengar till ridhusanläggningar

Publicerad:

På onsdagens sammanträde fattade kommunstyrelsen beslut i frågan om ökade investeringsanslag för renovering och ombyggnad av ridhusanläggningarna i Kyrkoköpinge och Brosjödal. Investeringsanslag för om- och tillbyggnad av Axel Ebbes konsthall fanns också på dagordningen.

Ridhusanläggningarna i Kyrkoköpinge och Brosjödal har sedan tidigare beviljats medel för renovering och ombyggnad. Tekniska servicenämnden har äskat ytterligare medel, totalt 18,6 miljoner kronor, vilket kommunstyrelsen beslutade om på onsdagens sammanträde. Slutligt beslut tas i kommunfullmäktige och kommunstyrelsens förslag är att bevilja tekniska servicenämndens begäran.

Om- och tillbyggnad av Axel Ebbes konsthall

Detsamma gäller för om- och tillbyggnaden av Axel Ebbes konsthall. Teknisk servicenämnd ska beviljas de 35 miljoner kronor som äskats för projektet, enligt vad kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta.

Kultur- och fritidsnämnden behöver titta närmare på löpande drift och bemanning av en om- och tillbyggd konsthall och därför föreslås båda nämnderna att återkomma med en rapport om genomförande till kommunfullmäktige i oktober 2020.

Inga fysiska presskonferenser

På sammanträdet fattade kommunstyrelsen även beslut att Trelleborgs kommun inte kommer att hålla några fysiska presskonferenser den närmaste tiden. Beslutet har fattats med anledning av coronasituationen och gäller till och med den 1 september. Beslutet kan komma att förlängas.

Kommunen kallar som regel till presskonferens i anslutning till nämndsmöten men framöver kommer kontakten mellan media och ledamöter/tjänstepersoner att ske via telefon/Skype. Inför nämndsmöten publiceras i vanlig ordning kallelse och aktuella handlingar på kommunens webbplats där även protokoll läggs ut när de har justerats.

Mer information

Kommunstyrelsens sammanträde med dagordning och handlingar

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?