Cykelväg får miljövänlig belysning

Publicerad:

Idag slutför Trelleborgs kommun arbetet med att installera modern, smart belysning längs gång- och cykelvägen vid västra infarten till Trelleborg. Totalt 53 belysningsstolpar har satts upp.

De nya, smarta belysningsstolparna är en del av kommunens stadsutvecklingsprojekt Kuststad 2025, och har installerats på den 1,5 kilometer långa sträckan från Stavstensudde till Strandridaregatan, längs den kombinerade gångbanan och cykelvägen vid havet.

- Stolparna är gjorda i kompositmaterial och är därför miljövänligare än vanliga galvaniserade stålstolpar, säger kommunens belysningsingenjör Jimmy Bengtsson. De väger dessutom mindre vilket är bättre både när det gäller transporter och arbetsmiljö, och kompositmaterialet gör att de är anpassade för kustnära förhållanden.

Alla 53 stolparna är utrustade med LED-teknik som möjliggör automatisk dimning till lägre belysningsnivåer under natten då få använder cykelbanan. På så sätt sänks energianvändningen samtidigt som livslängden på utrustningen ökar. Anläggningen är ansluten till kommunens övriga styrsystem för tändning och släckning samt övervakning.

- Arbetet har tagit lite längre tid än förväntat eftersom markförhållandena längs västra infarten är väldigt varierande, säger Jimmy Bengtsson. Men nu har vi anslutit hela anläggningen och den kommer att vara i full drift i veckan.

Cykelvägen längs västra infarten kommer i förlängningen ansluta till en planerad ny gång- och cykelväg från Stavstensudde vidare till Höllviken. I nuläget planeras projektet att genomföras under 2022.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!