Maj

 • Årets sommarlovsprogram är klart!

  Sommarlovskul i Trelleborg

  Trelleborgs kommun satsar 300 000 kronor på årets sommarlovsprogram för barn och ungdomar tillsammans med lokala ungdomsföreningar. I arrangemanget medverkar sommarjobbande trelleborgsungdomar som får tre veckors kommunalt feriearbete.

 • Bolagisering möjliggör utveckling för elnätsverksamheten

  Från och med den 1 juni 2020 är det ett kommunalt bolag som ansvarar för elnätsverksamheten i Trelleborg. Det är starten på en förändringsresa som kommer att pågå under hela 2020 med fokus på kundnytta, digitalisering och hållbarhet.

 • Rapporter om lyckat pilotprojekt och medborgarbudget i kommunstyrelsen

  På onsdagen fick politikerna i kommunstyrelsen information om två lyckade projekt inom vitt skilda områden. Det handlar dels om medborgarbudgeten En miljon idéer, dels om ett pilotprojekt med syftet att skapa fler arbets- och sysselsättningstillfällen.

 • Trelleborg blir första staden i ny vätgaskorridor

  Trelleborgs kommun ansluter sig till Nordic Hydrogen Corridor. Kommunen blir därmed den första av åtta städer att kvalificera sig som nod i en EU-finansierad vätgaskorridor mellan de nordiska huvudstäderna.

 • Liljeborgsskolan får pris för internationellt språkprojekt

  Liljeborgsskolan

  Liljeborgsskolan i Trelleborg är vinnare av årets svenska eTwinning-pris. Skolan belönas av Universitets- och högskolerådet (UHR) för sitt framgångsrika digitala samarbete med skolor i andra länder. I pris får Liljeborgsskolan köpa in teknik för 5 000 kronor till framtida digitala projekt.

 • Stödpaket till det lokala föreningslivet

  Trelleborgs kommun vidtar nu åtgärder för att stötta och underlätta för det lokala föreningslivet som har drabbats hårt i spåren av coronapandemin.

 • Viktigt att ta hand om vårt vatten

  Skräp som hamnar i en dagvattenbrunn sköljs orenat ut i sjöar, åar och hav.

  När du slänger skräp på gatan sköljs det iväg med regnvattnet och rinner orenat ut i våra sjöar, åar och hav.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , Nästa