Maxtaxa och blöjor på förskolorna

Publicerad:

Trelleborgs kommun kommer inte att erbjuda gratis blöjor på förskolorna. Detta beslut har fattats efter att SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har bedömt att det i dagsläget inte finns underlag för att rekommendera att kommunerna ska ändra sina rutiner vad gäller tillhandahållande av blöjor i förskolan.

I slutet av 2019 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att de inte beviljar prövningstillstånd för ett mål mellan Värmdö kommun och en fristående förskola gällande maxtaxa och gratis blöjor i förskolan.

Kammarrätten i Stockholm hade i en tidigare dom kommit fram till att den fristående förskolan måste erbjuda gratis blöjor eftersom vårdnadshavarnas utgifter för blöjor är en otillåten avgift utöver maxtaxan.

SKR har nu analyserat domen och gjort bedömningen att kommuner som tillämpar maxtaxa inte behöver ändra sina rutiner gällande blöjor.

Trelleborgs Kommun delar SKR:s bedömning som publicerades i fredags, den 17 januari 2020, och kommer att utgå ifrån den.

- Vi följer utvecklingen noga kring denna fråga, men i nuläget kommer Trelleborgs kommun inte erbjuda gratis blöjor. Detta innebär att vårdnadshavarna även i fortsättningen kommer att behöva ta med blöjor till förskolan, säger Ulrica Falck, utbildningschef för förskolan.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?