Havrejordsvägen, Högalidsvägen, Klörupsvägen påverkas vid mark- och vägarbeten

Publicerad:

Byggstart är den 3 februari. Arbetet omfattar ledningsarbeten, byggator, fördröjningsdammar, grönytor, belysning, kantstödssättning, gångbanebeläggningar och toppbeläggning av körbana.

Inom området södra Gränstorp, längs med Havrejordsvägen, planeras bostäder, förskola och äldreboende.
Området ligger i norra Trelleborg, norr och söder om Havrejordsvägen på en sträcka av cirka 245 meter, samt väster om Klörupsvägen. Inom planområdet ligger fastigheterna Västervång 2:25, 3:10, 3:11 och 3:12
Arbetstider som ställs till entreprenörens förfogande är helgfri måndag-fredag klockan 07.00 – 18.00 och lördag-söndag och helgdag klockan 08.00 – 16.00.
Etapp Ett ska vara klar 2020-09-10
Arbetet utförs av Jonab Anläggnings AB.
Mer information om södra Gränstorp.

Länkar till respektive förklaring och kartor för området.

Vägavstängningar

Vägavstängning - Högalidsvägen
Avstängd för trafik enligt bild nedan mellan 4 januari till den 19 juni.

Högalidsvägen avstängd

Vägastängning - Havrejordsvägen
Delen mellan väg 108/Lundavägen och Havrejordsvägen (se kartskiss nedan) stängs för trafik den 10 februari klockan 09:00.
Havrejordsvägen beräknas återigen vara öppen för trafik den 19 juni.

Havrejordsvägen

Bussomläggning

Linje: 2 Giltighetstid: 10 februari kl. 9.00–18 juni kl. 16.00. Se karta nedan.

Ny körväg:

Efter hållplats Söderslättshallen, som blir linjens sista stopp, vänder bussen i körslingan runt Söderslättshallens parkering och kör tillbaka.

Indragna hållplatser och hänvisningar:

Hpl. Högalid och hpl. Högalidsvägen stängs i båda riktningar för linje 2. Hänvisning till hpl. Söderslättshallen.

Klicka på kartan för större bild (öppnas i nytt fönster)

Busslinje 2 (Bild, 307 kB)

Trafikomläggning

Omledningsplan för avstängning av Havrejordsvägen. Klicka på kartan för en större bild (öppnas i nytt fönster)

Trafikomläggning Högalid (Bild, 62 kB)

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?