Detaljplaner för ringväg och hamninfart på samråd

Publicerad:

Under tre veckor kan allmänhet, föreningar, myndigheter och andra organisationer ta del av kommunens förslag till detaljplaner för östlig ringväg och ny, östlig hamninfart. Vid flera tillfällen finns möjlighet att träffa kommunens representanter och ställa frågor om planerna.

Röd färg markerar planområde för Östra ringvägen och gul färg markerar planområde för Östra hamninfarten.
Foto: Trelleborgs kommun Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Röd färg markerar planområde för Östra ringvägen och gul färg markerar planområde för Östra hamninfarten.

Syftet med detaljplanerna är att möjliggöra för en ny väganslutning mellan länsväg 108 och riksväg 9 samt att möjliggöra för en väganslutning, uppställningsytor samt servicefunktioner i anslutning till ett nytt östligt infartsläge till Trelleborgs hamn.

Under hela samrådstiden, den 13 januari-2 februari 2020, kan du ta del av planhandlingarna på kommunens webbplats, Rådhuset i Trelleborg samt på biblioteken i Trelleborgs stad, Anderslöv, Gislöv och bokbussen.

Öppet hus och samrådsdrop in

Har du frågor om detaljplanerna kan du vid flera tillfällen träffa representanter från Trelleborgs kommun. Välkommen till:

 • Öppet hus den 23 januari klockan 17-20, i Parken, Norregatan 46, Trelleborg
 • Drop in i projektlokalen på Algatan 5, Trelleborg. Lokalen är öppen:
  • Tisdag 14/1 kl 17-19
  • Torsdag 16/1 kl 11-13
  • Tisdag 21/1 kl 11-13
  • Tisdag 28/1 kl 11-13
  • Torsdag 30/1 kl 17-19

Du kan även ställa frågor om detaljplanerna via e-post: samhallsbyggnad@trelleborg.se eller telefon: 0410-733000.

Ta del av detaljplanerna och lämna synpunkter

Information om detaljplanerna och hur du lämnar synpunkter.

Synpunkter på detaljplanerna ska lämnas skriftligt och komma in till kommunen senast den 2 februari. Den som inte har framfört sina synpunkter senast under samrådstiden, eller kommande granskningstid, kan förlora rätten att överklaga beslut om antagande.

En del av Kuststad 2025

Detaljplanerna är en del av arbetet med det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025. Projektet syftar till att omvandla det gamla hamnområdet till nya stadsdelar med 4000-5000 bostäder, näringslivsutveckling och att bygga en östlig ringväg och en ny, östlig hamninfart.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!