Vattensjuk strand vid Skateholmsån tillfälligt avstängd

Publicerad:

Trelleborgs kommun har idag tillfälligt spärrat av och skyltat stranden omedelbart norr om Skateholmsåns mynning. Fyra skyltar som varnar för dålig bärighet i marken på grund av lös sand har satts upp.

Det rödmarkerade området motsvarar den ungefärliga utbredningen av det avspärrade området där lössand påträffats.
Foto: Trelleborgs kommun Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Det rödmarkerade området motsvarar den ungefärliga utbredningen av det avspärrade området där lössand påträffats.

Bakgrunden är att kommuninvånare under de senaste dagarna rapporterat om att sandbankarna där Skateholmsån rinner ut havet är mättade av vatten vilket i ett par fall lett till att personer som vistats på stranden sjunkit ned och fastnat.

- Vi har fått några tips under veckan och har naturligtvis varit på plats för att kunna uppskatta hur stor del av stranden som är berörd, säger Mark Huisman, chef för park- och naturavdelningen i Trelleborgs kommun. Nu har vi satt upp tillfälliga skyltar för att besökare ska känna till att underlaget på sandstranden för närvarande inte är ett helt säkert.

Sanden vid Skateholm är mycket finkornig och kan påverkas snabbt av havets rörelser, till exempel i samband med de kraftiga vindar som drabbat sydkusten de senaste dagarna.

- Det här är en tillfällig åtgärd, säger Mark Huisman. Området har blivit vattensjukt, troligen för att det regnat väldigt mycket i januari i kombination med starka vindar från havet. Ett resultat av olika naturfenomen tillsammans.

Problemet är i nuläget begränsat till strandområdet omedelbart vid Skateholmsåns mynning i Östersjön. Troligen har problemet på platsen uppkommit för att sanden vid åmynningen vattenfylls både från ån och från havet. Dessutom kan hög nederbörd och höga grundvattennivåer bidra ytterligare till att sanden mättas av vatten och marken blir lös.

- Vi sätter upp skyltar omkring det berörda området, säger Mark Huisman som även varit i kontakt med några av de personer som rapporterat in incidenterna på stranden. Jag har full förståelse för att det upplevs som väldigt obehagligt om man sjunker ner i sanden när man vistas på Skateholmsstranden. Från Trelleborgs kommuns sida kommer vi självklart att se efter om vi kan göra något för att stranden och området kring åmynningen ska vara trygg att vistas på året om. Jag talade med en kollega som arbetat med bland annat våra stränder i över 40 års tid, och han har aldrig varit med om något liknande.

Tills vidare vill Mark Huisman mana till försiktighet vid platsen.

- Vi ska förstås både ha säkra stränder och andra rekreationsområden i kommunen. Samtidigt får vi alla bära med oss att vi inte rår helt över naturen. Det finns två stabila och säkra stigar som löper förbi området, från badplatsen Skateholm och över kommungränsen till Skurup. Som försiktighetsåtgärd vill vi uppmana om att i första hand använda dessa tills vi kommit tillrätta med problemet med den lösa sanden vid ån.

Trelleborgs kommun tar gärna emot tips från allmänheten om fler sträckor längs kusten som upplevs som riskabla att gå på.

- Ring eller mejla om du gjort observationer så kommer kommunen att undersöka vad som kan göras och vidta åtgärder, säger Mark Huisman. Vi har uppåt 40 km strand i kommunen och det är svårt för kommunen att ha uppsikt över hela kuststräckan hela tiden, inte minst för att strandlinjen ändras efter vindar och strömmar. Vi är beroende av alla goda krafter i Trelleborg som hjälper oss att hålla koll på kusträckan.

Du kan kontakta Trelleborgs kommuns kundtjänst via e-post eller telefon 0410-73 30 00.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!